Projektna kancelarija

Počeci

Nekoliko EU programa je otvoreno za aplikante iz Srbije, a najvažniji programi za srpski informatički sektor su:

Broj aplikacija iz Srbije i njihov procenat uspešnosti variraju od programa do programa. Naročito je teško za MSP da pristupe dostupnim fondovima. Srpska MSP često nemaju saznanja o dostupnosti ovih programa podrške, a administrativni zadaci i izazovi na putu do njih su prilično teški (ili se takvim čine). U svakom slučaju, nedostaje struktura podrške za MSP u ovom procesu.

Sektor informacionih tehnologija je najdinamičniji i sa najviše izgleda za razvoj u celokupnoj srpskoj privredi. Ovo se vidi i po komparativno velikom broju aplikacija za EU sredstva. Ipak, jedan od najvećih izazova za MSP u ovom sektoru je nedostatak institucionalne podrške. VOICT je jedna od organizacija koje u ovom sektoru pružaju istinsku podršku preduzećima, svojim članicama.

Nastanak

Radi obezbeđenja podrške MSP u IT sektoru u procesu pristupa EU programima, VOICT se udružio sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – GIZ. Cilj ove saradnje je bio razvoj interne uslužne jedinice sa kompetencijama i kapacitetom za uspešno apliciranje za EU fondove. Ova jedinica je dobila naziv Projektna kancelarija, a njene usluge su dostupne kako VOICT članicama, tako i eksternim klijentima.

Cilj uspostavljanja Projektne kancelarije je podrška klasteru u četiri oblasti:

 • Unapređenje portfolija usluga klastera za trenutne i buduće članice.
 • Podrška klijentima klastera u pristupanju EU programima i izgradnji znanja i veština u ovoj oblasti.
 • Jačanje veza između istraživača i poslovne zajednice.
 • Smanjenje zavisnosti klastera od bilateralnih donatora putem generisanja projekata i za klaster.

Kroz svoje aktivnosti, Projektna kancelarija sakuplja koliko je god moguće informacija o izazovima i prilikama za MSP u EU programima i njihovim procedurama apliciranja. Ove informacije se koriste kako za unapređenje samih tih programa, tako i za poboljšanje uslova i okvira za ovu vrstu posla u Srbiji.

Ukratko, Projektna kancelarija ima dve funkcije:

 1. Usluge za MSP
 2. Partner u dijalogu sa državnom upravom, EU i drugim donatorima

Model

U cilju obezbeđenja održivosti, napravljen je detaljan poslovni plan i studija slučaja, a troškovi rada Projektne kancelarije treba da budu pokriveni naplatom usluga i drugim prihodima.

Potražnja za uslugama i angažmanom VOICT Projektne kancelarije može da se kategorizuje u dve grupe:

 1. Interni korisnici / klijenti
  •  VOICT članice
 2. Eksterni korisnici / klijenti
  • Kompanije (iz Srbije i iz drugih zemalja)
  • Drugi klasteri (iz Srbije i međunarodni)
  • Uspešni projekti (stvaranje poslovnih prilika za članice kroz njihovo pozicioniranje kao provajdera IT rešenja i usluga)
  • Lokalne (javne) samouprave (fokus na e-upravi, IT rešenjima itd.)
  • Javna preduzeća

Portfolio usluga i katalog

Projektna kancelarija nudi sledeći katalog usluga koji obezbeđuje, zajedno sa modelom naplate za svaku od usluga, osnove za ponudu i naplatu svih usluga i obuka. Naravno, za članice Vojvođanskog IKT klastera ove usluge su ili besplatne ili uz minimalnu naknadu, dok za treće strane postoje komercijalni cenovnici.

Pregled aktivnosti Projektne kancelarije – lista međunarodnih i nacionalnih projekata, sa njihovim statusom i finansijskim podacima:

 

#Naziv projektaIzvor finansiranja
20WBC-RRI.NET – Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining
R&I Ecosystems
HORIZON2020
19PUZZLE – Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-ServiceHORIZON2020
18BLOCK.IS – Blockchain Innovation Spaces builds an open and collaborative cross-border,
cross-sectoral innovation ecosystem in three sectors: agrifood, logistics and finance
HORIZON2020
17CHECK-IT – Establishing innovation-technology platform “Checkpoint IT the CommunityInterreg-IPA CBC
Hungary-Serbia
16DA-SPACE – Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership
in Danube Region
Danube Transnational
Programme
ERDF, IPA, ENI
15KATANA – Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sectorHORIZON2020
14FRACTALS – Future Internet Enabled Agricultural Applications in BalkansFP7
13Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration – iDEA LabTEMPUS
12STudent EnterPrize University Project – STEP UPTEMPUS
11Enterprize-University partnership – towards better employability – ENTETEMPUS
10DBE – Digital Business EcosystemFP7
09ED4ICT – European Bridges for the ICT Entrepreneurship Experience SharingFP7
08KA3 – Sustain the COMunity Knowledge through the ICT / ICT.COMLife Long Learning Programme
07Enterprize-University partnership – towards better employability – ENTETEMPUS
06Center of ExcellenceUSAID
05Cluster AcademyRSEDP2
04ConnecITIPA CBC CRO-SRB
03PPP4BroadBand – Tackling the “Broadband Gap” in SEE Rural areas through PPP modelIPA SouthEastEurope (SEE)
02CompComp – Computer Industry Competency Based Cross-border Business BuildingIPA CBC HU-SRB
01CIRENECross-border ICT Research NetworkIPA CBC HU-SRB

 

Nacionalni projekti

 

21DanubeIT konferencija i poslovni susretiMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
22Studija izvodljivosti za izgradnju Internet Xchange optičke infrastrukture za članice klasteraNacionalna agencija za regionalni razvoj
23Sufinansiranje EU projekata i podrška klasterizacijiVlada AP Vojvodine
24Studiraj ITRNIDS 4PI
25SoftBizzRNIDS 4PI
26Informatika na TVDigitalna Agenda
27Sufinansiranje EU projekata (dva prekogranična projekta iz HU-SRB programa)Vlada AP Vojvodine
28Jačanje kapaciteta Projektne kancelarijeVlada AP Vojvodine
29Priprema i štampa VOICT promo materijala za CeBIT sajamVlada AP Vojvodine
30Unapređenje postojećeg sistema video nadzora Grada Novog Sada – pilot projekatMinistarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR
31Razvoj šest kurikuluma za treninge na Klaster AkademijiMinistarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR
32Projekat podrške novo-uspostavljenim klasterima u 2010Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR

 

   
 Ukupna vrednost svih projekata€23.549.375,93
 Ukupna sredstva za klaster iz svih projekata€1.149.907,99