Menu Close

Zahtev za donaciju u opremi

S obzirom na to da dobijamo sve više molbi u kojima nam se razne neprofitne i/ili dobrotvorne organizacije obraćaju sa molbom za donaciju opreme koju više ne koristimo, rešili smo da pokušamo da odgovorimo na njih na način koji neće previše opteretiti funkcionisanje klastera, koji je i sam neprofitna organizacija i nema resurse koje bi mogao da posveti ovakvim temama u značajnijoj meri.

Odlučili smo da formiramo internu listu potencijalnih primalaca donacija koja će biti na raspolaganju svim našim članicama. Kada neka od naših članica bude imala na raspolaganju viškove opreme, biće u mogućnosti da konsultuju ovu listu i donesu informisanu odluku o budućem primaocu donacije sa kojim će direktno stupiti u kontakt.

Naše članice su i inače dosta aktivne po pitanju korporativne društvene odgovornosti i verujemo da će za njih ovakva lista biti dobrodošao alat za realizaciju dobro usmerenih donacija.

Nadamo se da će ovaj jednostavni sistem imati efekta i doneti korist i vašoj organizaciji!

 

  Naziv organizacije

  Ukratko o Vašoj organizaciji

  Vaše ime i prezime

  Vaša e-pošta

  Šta je potrebno od opreme?

  Namena opreme